02jul.13 MG 2254Som Psykolog - hjælpe til pårørende

Som psykolog arbejder jeg ud fra den antagelse, at psykiske lidelser, herunder ekstreme tilstande er meningsfulde og foranderlige. Men selv om man som pårørende kan spille en afgørende rolle i forandringens proces er mange belastet og en hel del kommer selv ud i en krise. Sammen kan vi udforske din situation for at finde mening og forståelse gennem dine livserfaringer og den kontekst, du er i. For at det kan fungere optimalt er det afgørende, at der skabes en god kontakt til hinanden, da den gode kontakt er blevet bevist forskningsmæssigt at havde den allerstørste betydning, når det kommer til succesfulde terapiforløb.

 

 

Hjælp til pårørende

 

paaroendeCor

Butterfly 34FAKTA

 

Ifølge Statens Institut for Folkesundhed vil 20 % af den danske befolkning i løbet af et år have en eller anden form for psykisk lidelse. Eller sagt med andre ord en ½ mio. danskere lider af psykiske lidelser, hvilket svarer til, at hver tredje dansker er pårørende.

Det betyder at der er rigtig mange pårørende som bliver berørt af at have en i familien, som har en psykisk krise. Mange oplever, især hvis ens kære har fået en af de tungere diagnoser såsom skizofreni, bipolar, svær depression, alvorlig spiseforstyrrelse, misbrugsproblematikker mm, at de som pårørende er udsat for langvarige belastninger i mange år. Bedre psykiatri har fundet ud af at 87% af de pårørende i det senere år oplever det som en belastning at være pårørende.

Mange pårørende føler, at de er ret alene om at være pårørende. Hver anden pårørende oplever, at de ikke bliver inddraget i deres kæres behandling og to tredjedele oplever, at psykiatrien ikke tilbyder tilstrækkelig støtte til de pårørende.

Mange, ca., 2/3 oplever, at omverdenens manglende viden og den stigmatisering der er, direkte påvirker deres egen livskvalitet og arbejdsliv. Sidst men ikke mindst, 3 ud af 4 pårørende bekymrer sig om deres kæres medicinske behandling, hvor hver fjerde af dem er meget bekymret omkring medicinering af deres kære.

Se mere hos Bedrepsykiatri

 

 

 02jul.13 MG 2254 2

Åben Dialog tilbud

0212Da jeg er i gang med en 3 årig Finsk åben dialog uddannelse i London – det er første gang den tilbydes udenfor Finland - vil der være en mulighed for, at man som familie kan tilbydes åben dialog samtaler mod at man accepterer at blive filmet med henblik på lukket intern supervision på vores uddannelse. Fokus for brug af videoerne vil ikke være på jer som familie, men på os som terapeuter.

Hvis det har interesse, kontakt mig venligst.

Viden om Åben Dialog

Igennem to årtier har den finske psykolog Jaakko Seikkula stået i spidsen for en nyorientering inden for arbejde med især psykotiske mennesker. Omdrejningspunktet i denne behandlingsform – som herhjemme er blevet kendt under betegnelsen ”laplandsmodellen” – er en idé om, at klientens sociale netværk udgør en ressource, der kan bruges som element i et samlet behandlingstilbud.

I forlængelse heraf arrangeres der møder, hvor klienten sammen med sit netværk og et terapeutisk team bearbejder sine problemer. Laplandsmodellen har vundet stor anerkendelse verden over. For det første på grund af sin humanistiske og respektfulde åbenhed over for de menneskelige og sociale dimensioner af psykiske problemer.

For det andet på grund af sine enestående resultater: For psykotiske patienter har man eksempelvis påvist, at i løbet af en femårig opfølgningsperiode vender de fleste tilbage til arbejde eller uddannelse, og mere end 80 % har ikke længere psykotiske symptomer overhovedet. Disse tal må siges at være helt enestående.

Familien er vigtig!

Vi ved, at når de pårørende inddrages, er muligheden for helbredelse meget større. Jeg har oplevet det så mange gange. Som jeg ser det, hvis problemerne stammer fra familien, er familien en del af løsningen og hvis problemerne kommer andet sted fra, så er familien en del af løsningen.

I USA har en undersøgelse vist, at af dem der blev raske var familien i 72% af tilfældene personens vigtigste recovery strategi. En undersøgelse på Frederiksberg viste, at i 90% af tilfældene var familien i nogen eller høj grad et vigtigt element i forbedringen eller helbredelsen.