14okt.13 MG 9298 31

Priser

 

Individuelle terapeutiske samtaler koster kr. 850,00. Konsultationen er af 50 minutters varighed.
Individuelle terapeutiske samtaler tilbydes i et begrænset omfang på bosteder og psykiatriske afdelinger i København. Konsultationen er af 50 minutters varighed og koster 1000,00 per gang

Par og familie samtaler koster kr. 1.200,00 pr. gang. Konsultationens varighed er halvanden time (90 min.)
Pakkeforløb til familie koster kr. 4000,00 inklusiv 4 familie konsultationer samt telefon rådgivining. Konsultationens varighed er halvanden time (90 min.)

Skype. Som noget nyt tilbyder jeg skype samtaler. Prisen er det samme som ved individuelle samtaler kr. 850,00 dog med den fordel, at geografi ikke længere er en forhindring. Medmindre andet er aftalt, skal pengene være deponeret i banken inden påbegyndelsen af terapisamtalen.

Gruppeforløb. Prisen fastlægges efter emne og vil typisk vare 12 gange.
Supervision. Prisen er kr. 1.200,00 per 45 min.

Konsulent. Jeg yder konsulentbistand. Kontakt mig for at høre nærmere, og så kan jeg komme med et tilbud.

 

AFBUD - udeblivelser. Vi kan begge komme ud for at skulle søge aftalerne ændret eller aflyst. Hvis jeg får behov for at ændre i vores aftaler, vil du få besked i god tid, og får du behov for at ændre noget, kan du gøre det helt frem til selve dagen - inden kl. 07:30 - uden økonomiske omkostninger.

Afbud senere end 07:30 eller udeblivelse fra aftalt konsultation afregnes dog med fuld egenbetaling/fuld takst.

 

14okt.13 MG 9298 41

Tilskud til psykolog behandling


Butterfly 49O
ffentligt Tilskud
Det er muligt i nogle tilfælde at få offentligt tilskud til psykologbehandling efter sundhedsloven. Du kan maksimalt få tilskud til 12 konsultationer. Hvis du lider af let til moderat depression eller let til moderat angst, kan du dog få yderligere 12 gange efter genhenvisning fra din læge.

Butterfly 14Egen Forsikring
Du kan muligvis have en forsikring, der kan dække hel eller delvis betaling af psykologbehandling. Det kan for eksempel være en sundhedsforsikring, som du eller din arbejdsplads har tegnet. Der er også nogle forsikringsselskaber, der dækker visse former for kriseterapi.

Butterfly 39Arbejdspladsen
Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling, hvis der er tale om en arbejdsbetinget krise.

Butterfly 47Kommunen
Hvis du på ingen måde har penge til at betale en psykologbehandling, kan du søge din kommune om hjælp efter Aktivloven til sygebehandling i særlige tilfælde. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt nødvendig for dig. Kommunen laver en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. Derefter vurderer kommunen, om du kan betale selv. Du kan således godt komme ud for, at du også har udgifter, som kommunen ikke tager med i trangsvurderingen.

Butterfly 34Sygeforsikring Danmark
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark giver den tilskud til terapi. Tilskuddet udgør kr. 200, – pr. individuel session og kr. 100,- pr. gruppe session