animaatjes-birds-49881Recovery

Recovery-bevægelsen kom til i Danmark omkring år 2000, men har rødder helt tilbage til 1970'erne, og opstod i brugerbevægelsen i USA, inspireret af kampen for Borgerrettigheder. Det bærende element i Recovery-bevægelsens udbredelse er de personlige beretninger. Disse narrativer har, kombineret med forskning, modbevist at alvorlige psykiske lidelser skulle betragtes som kroniske. Det har især haft konsekvenser for diagnosen skizofreni,  som før blev betragtet som en kronisk lidelse med biologiske forklaringsmodeller. 

Forskning viser, at mange som diagnosticeres med skizofreni, kommer sig fuldstændigt, hvilket står i skærende kontrast til andre veletablerede neurologiske lidelser som feks Parkinsons, Alzheimers og Sklerose, som ikke har evidensbaseret data som kan påvise en mulighed for helbredelse.

Derudover viser evidens fra langtidsstudier at de personer som er kommet sig fuldstændigt fra eksempelvis  skizofreni, har gjort det ved at  forlade den etablerede psykiatri, og dens behandlingsmetoder, for i stedet at finde andre måde at få hjælp - blandt andet ved samtaleterapi.

 

bird bot2

 

Psycovery fordi:

Psycovery er opstået som modreaktion på præmissen om at mennesker som kæmper med psykoser, og ofte er diagnosticeret med skizofreni, ikke kan komme sig ved hjælp af samtaleterapi. Denne besked fik jeg selv da jeg var allermest fortvivlet og desperat. 

Denne antagelse bygger på en biomedicinsk forklaring på psykoser, og psykoser betragtes som symptomer på en sygdom i hjernen. For mange betyder denne forklaringsmodel at de er fanget i et psykiatrisk system som udelukkende kan tilbyde medicinsk behandling samt ECT, og hvor et liv som kronisk syg er konsekvensen.

Mennesker som oplever psykoser har ofte en livshistorie med voldsomme krænkelser, og traumer, men vurderes som værende uegnede til at modtage terapi.

Dette er en tragisk udvikling, med store konsekvenser for den enkelte. Jeg har selv befundet mig i den situation, og ved derfor hvor ulykkelig, og desperat man kan være, samtidig med at man nægtes muligheden for at dele de forfærdelige oplevelser med andre. Heldigvis ved jeg også, hvad der skal til for at man kan komme sig, og hvad det kræver – og jeg ved at det er en af de mest livsbekræftende, og betydningsfulde rejser man kan foretage i sit liv.

Derfor har jeg startet Psycovery.

bird-topSelvom ingen kan gå tilbage og starte forfra, kan alle starte nu og lave en helt ny afslutning

  Carl Bard

Why Postpsychiatry

Postpsychiatry's challenge-Olga Runciman


Postpsychiatry does not seek to find solutions within psychiatry. Instead they advocate we should be moving beyond psychiatry, encouraging an acceptance that not all human problems can be explained within an illness paradigm.

Postpsychiatry questions the paradigm of recovery which in psychiatry is often viewed from a perspective of a reduction or lessening of intensity of symptoms. Instead they promote supporting that it is the person herself who defines his recovery.

I am critical of the medical model and psychiatric medication aligning myself with critical and postpsychiatry. For an in depth look at why, you are welcome to download my thesis which  Describes this

"Seven people labeled schizophrenic participated in qualitative interviews, giving voice to their experience of taking psychiatric medication. Three accept medication, two doubt its efficacy, and two are off medication completely. The voices of the interviewees introduce a world of context, meaning and understanding and show that madness is multifaceted and complex but understandable. The narratives of their medication experiences challenge the current psychiatric belief system."