greenhummer

Tidsbestilling

*
*
*

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/psycovery.com/components/com_rsappt_pro3/sv_codeblocks/sv_codeblock_udfs.php on line 33

blank spacegreenhummerbalconcolor

Tilskud til psykolog behandling


Butterfly 49O
ffentligt Tilskud
Det er muligt i nogle tilfælde, men desværre ikke hos mig, at få offentligt tilskud til psykolog-behandling efter sundhedsloven. Du kan maksimalt få tilskud til 12 konsultationer. Hvis du lider af let til moderat depression eller let til moderat angst, kan du dog få yderligere 12 gange efter genhenvisning fra din læge.

Butterfly 14Egen Forsikring
Du kan muligvis have en forsikring, der kan dække hel eller delvis betaling af psykologbehandling. Det kan for eksempel være en sundhedsforsikring, som du eller din arbejdsplads har tegnet. Der er også nogle forsikringsselskaber, der dækker visse former for kriseterapi.

Butterfly 39Arbejdspladsen
Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling, hvis der er tale om en arbejdsbetinget krise.

Butterfly 47Kommunen
Hvis du på ingen måde har penge til at betale en psykologbehandling, kan du søge din kommune om hjælp efter Aktivloven til sygebehandling i særlige tilfælde. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt nødvendig for dig. Kommunen laver en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. Derefter vurderer kommunen, om du kan betale selv. Du kan således godt komme ud for, at du også har udgifter, som kommunen ikke tager med i trangsvurderingen.

Butterfly 34Sygeforsikring Danmark
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark giver den tilskud til terapi (desværre ikke hos mig). Tilskuddet udgør kr. 200, – pr. individuel session og kr. 100,- pr. gruppe session. Se HER for at finde en psykolog hvor sygeforsikringen giver et tilskud.

0033