14okt.13 MG 9298 31

Priser

Nyhed Stjerne

 

Åben Dialog!

Jeg tilbyder nu Åben Dialog! Vi er to åben dialog facilitatorer, hvoraf jeg er den ene, som kommer hjem til dig og dit netværk. Eller du og dit netværk er altid velkommen til at komme ind til os på Godthåbsvænget. Pris 1500kr/time eller 1700kr/1,5time (plus evt., mobiltakst.)

 

Konsultation hos dig/jer

FrbKbh

Konsultation på Frederiksberg eller København's kommuner +350kr
Konsultation udenfor Frederiksberg/København, +350kr plus 250kr per påbegyndt halv time ud over de første 30 minutter + statens km takst.

Kontakt mig angående pris for Mobilpsykolog udenfor stor københavn

 

 

Individuelle terapeutiske samtaler koster kr. 1000,00. Konsultationen er af 50 minutters varighed.

Individuelle terapeutiske samtaler tilbydes på bosteder og psykiatriske afdelinger i København. Konsultationen er af 50 minutters varighed og koster 1000,00 mobilpsykolog takst. (Se ovenfor)

Det koster ikke ekstra at invitere vigtige andre fra dit netværk til at være en del af din terapi. Det koster kr. 1000kr pr. gang. Konsultationens varighed er 50 minutter det samme som individuelle konsultationer!

Online. Jeg tilbyder online samtaler. Prisen er det samme som ved individuelle samtaler kr. 1000,00 dog med den fordel, at geografi ikke længere er en forhindring. Medmindre andet er aftalt, skal pengene være deponeret i banken inden påbegyndelsen af terapisamtalen.

Supervision. Prisen er kr. 1.700,00 per 50 min + 350kr. Supervision udenfor Frederiksberg/København, +350kr plus 250kr per påbegyndt halv time ud over de første 30 minutter + statens km takst.

Konsulent. Jeg yder konsulentbistand. Kontakt mig for at høre nærmere, og så kan jeg komme med et tilbud.

Rabat med henvisning
Har du fået en henvisning fra egen læge, og fundet ud af, at ventetiden til en psykolog med ydernummer i København er mange måneder? Hos mig kan du starte i terapien typisk inden for en til to uger hvor de første 3 samtaler med en henvisning koster 700 kr, derefter vil du betale almindelig pris.

AFBUD - udeblivelser. Vi kan begge komme ud for at skulle søge aftalerne ændret eller aflyst. Hvis jeg får behov for at ændre i vores aftaler, vil du få besked i god tid, og får du behov for at ændre noget, kan du gøre det helt frem til selve dagen - inden kl. 07:30 - uden økonomiske omkostninger.

Afbud senere end 07:30 eller udeblivelse fra aftalt konsultation afregnes dog med fuld egenbetaling/fuld takst.


14okt.13 MG 9298 41

Tilskud til psykolog behandling


Butterfly 49O
ffentligt Tilskud
Det er muligt i nogle tilfælde, desværre ikke hos mig, at få offentligt tilskud til psykologbehandling efter sundhedsloven. Du kan maksimalt få tilskud til 12 konsultationer. Hvis du lider af let til moderat depression eller let til moderat angst, kan du dog få yderligere 12 gange efter genhenvisning fra din læge.

Butterfly 14Egen Forsikring
Du kan muligvis have en forsikring, der kan dække hel eller delvis betaling af psykologbehandling. Det kan for eksempel være en sundhedsforsikring, som du eller din arbejdsplads har tegnet. Der er også nogle forsikringsselskaber, der dækker visse former for kriseterapi.

Butterfly 39Arbejdspladsen
Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling, hvis der er tale om en arbejdsbetinget krise.

Butterfly 47Kommunen
Hvis du på ingen måde har penge til at betale en psykologbehandling, kan du søge din kommune om hjælp efter Aktivloven til sygebehandling i særlige tilfælde. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt nødvendig for dig. Kommunen laver en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. Derefter vurderer kommunen, om du kan betale selv. Du kan således godt komme ud for, at du også har udgifter, som kommunen ikke tager med i trangsvurderingen.

Butterfly 34Sygeforsikring Danmark
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark giver den tilskud til terapi (desværre ikke hos mig). Tilskuddet udgør kr. 200, – pr. individuel session og kr. 100,- pr. gruppe session. Se HER for at finde en psykolog hvor sygeforsikringen giver et tilskud. 

Butterfly 47