03jul.13 MG 2645 2aSom psykolog - hjælp til andre problemer

Som psykolog arbejder jeg ud fra den antagelse, at psykiske lidelser, herunder ekstreme tilstande som feks psykoser, er meningsfulde , og derfor er mit job at hjælpe dig med at udforske, og udfolde dem. At finde mening vil sige , at kontekst, kultur, vigtige relationer, og dine unikke livserfaringer bliver anerkendt for at have haft en dybtgående indvirkning på dig som person. 
Ved at udforske din psykiske krise fra dette perspektiv vil du være i stand til at få større forståelse, og i sidste ende udtænke måder at håndtere din situation, hele og komme videre.

Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt. Evidensen understøtter vigtigheden af den gode kontakt i succesfulde terapiforløb.

0005Introduktion

Alle mennesker har perioder i livet, hvor de har det svært. Problemerne kan variere i intensitet, og kan være fuldstændig overvældende eller bemærkes som små ærgrelser i hverdagen. Måske er der problemer i parforholdet eller vanskeligheder på arbejdspladsen. Problemerne kan være relateret til sorg, fortvivlelse, vrede eller handle om oplevelsen af manglende kontrol i hverdagen. Ofte kan for lidt selvrespekt, selvtillid og selvværd være en del af problemstillingen, og besværliggøre situationen yderligere. Nogle gange er den hjælp der kan hentes hos venner, og familie tilstrækkelig, men andre gange kan det være nødvendigt at få professionel hjælp.

En psykolog kan være en uvurderlig hjælp! Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig og høre om den hjælp, jeg kan tilbyde er noget for dig.

Eksempler på problemer

Angst

Butterfly 49

Ca. 300.000 danskere lider af angst. Ud af dem lider 80% af panikangst.

Problemer med angst  omfatter tilstande som panikangst, social angst, tvangs tanker og tvangshandlinger. Panikangst er karakteriseret ved voldsomme, og uventede panikanfald, som er kortvarige, og meget intense. Disse anfald udløser ofte en dødsangst, en oplevelse af kontroltab og følelsen af at blive sindssyg. De fysiologiske reaktioner er bl.a. vejrtrækningsbesvær, hjertebanken, svimmelhed, og en snurrende fornemmelse i arme.

Dette voldsomme ubehag fører ofte til “undvigelsesadfærd” dvs at man undgår steder, mennesker, og situationer som man frygter kan udløse angsten. Derved begrænses livet mere og mere, og angsten får overtaget. Man kan sige at man handlingslammes pga angsten for angsten.

Jeg hjælper klienter ved at se angsten som en reaktion, og ved at forsøge at finde den bagvedliggende årsag til angsten, fremfor at fokusere på angst som symptom på en sygdom.

Depression

beskrives af mange som et fængsel, hvor følelsen af afmagt, skyld og ensomhed fylder alt, ledsaget af dystre tanker. Man oplever mangel på energi, meningsløshed, tomhed, modløshed, manglende livslyst, selvbebrejdelse, koncentrationsbesvær, m.m. Depression udløses ofte af angst, men ingen får pludselige akutte depressioner uden grund. Myten om kemiske ubalancer som årsag til depressioner, er modbevist af adskillige forskningsresultater. 

Igen er det vigtigt at lede efter årsagen til den depressive tilstand, og ved depressioner er der typisk en hændelse på det private plan af voldsom karakter, som skaber en konflikt  imellem den enkelte, og omverdenen

Selvskade og Spiseforstyrrelser

Selvskade: Traumer i barndommen ses ofte hos folk som skader sig selv. fx Seksuelt misbrug og andre traumatiserende forhold såsom mobning og social mistrivsel. Negative følelser og tanker plager mange gange mennesker, der selvskader. Disse kan inkludere skyldfølelse, selvhad og et behov for at straffe sig selv. Men på trods af disse vanskeligheder er det vigtigt at have for øje, at selvskade er en coping strategi, som oftest bruges i et forsøg på at håndtere psykiske smerte

Spiseforstyrrelser: Ligesom med selvskadende adfærd kan der være mange komplekse begrundelser for, hvorfor en person udvikler spiseforstyrrelser, men oftest findes der elementer af perfektionisme og et behov for kontrol. Spiseforstyrrelse kan være synlig for omgivelserne eller mere skjult som med bulimi, men alle har det tilfælles, at der er et ikke italesat budskab.

I Danmark findes der 75.000 mennesker – børn, unge som voksne, der lider af en spiseforstyrrelse. 5.000 lider af anoreksi, 30.000 af bulimi og 40.000 af tvangsoverspisning.

Vold

terapi er for mennesker der har været udsat for vold, voldtægt, incest eller sexuel chikane hvor fokus er at blive mødt med forståelse og accept. Almindelige følger og senfølger kan være:

  • Manglende koncentration
  • Skamfølelse
  • Skyldfølelse
  • Problemer med berøring og nærhed
  • Indelukkethed
  • Misbrug
  • Selvmordsforsøg

Diagnoser

Jeg har valgt at tilslutte mig de Britisk kliniske psykologers udsagn vedrørende diagnoser som havende væsentlige begrebsmæssige og empiriske begrænsninger. Ligeledes tilslutter jeg mig deres bevægelse væk fra den psykiatriske sygdomsmodel. Der er ingen tilsvarende officielt udsagn fra den Danske Psykologforeningen endnu.

 

Kritiske tanker om diagnoser

 

Psykiatriens videnskabelige og diagnostiske fundament er ved at komme under stærk kritik, da kravet om påviselig evidens stiger.

Diagnoser, specielt psykiatriske diagnoser, har konsekvenser, som langt overstiger konsekvenserne af den tilstand som betegnes som 'sygdommen'. Samtidig er der tale om 'sygdomme' hvis eksistens ikke kan påvises videnskabeligt. 'Sygdomme' som reelt udgøres af menneskelige tilstande, eksistentielle kriser, reaktioner på traumer, oplevelser af meningsløshed – ja et hav af menneskelig tilstande som kan være ekstremt pinagtige, men ikke desto mindre tilstande som ikke adskiller sig væsentligt fra tilstande vi accepterer, såsom at være forelsket, glad eller omsorgsfuld.

De er alle tilstande, som udløser en adfærd.

Som samfund har vi sociale normer, der gør, at nogle adfærdsmønstre er accepteret, andre er ikke. Derfor kan psykiatrien bedst beskrives som den samfundsvalgte moralske overdommer, hvis opgave er at ændre den afvigende persons adfærd eller tankevirksomhed. Behandlingen af disse afvigende mennesker legitimeres ved at kalde tilstanden for en 'sygdom'.

Psykiatrien er det eneste lægefaglige speciale, som eksisterer uden at der stilles krav om bevis for, at sygdommene som specialet behandler, reelt eksisterer.

 

0005