03jul.13 MG 2645 2aSom psykolog - hjælp til andre problemer

Som psykolog arbejder jeg ud fra den antagelse, at psykiske lidelser, herunder ekstreme tilstande, er meningsfulde, og derfor er mit job at hjælpe dig med at udforske og udfolde dette. At finde mening betyder, at kontekst, kultur, vigtige relationer og dine unikke livserfaringer bliver anerkendt for at have haft en dybtgående indvirkning på dig som person. Ved at udforske din psykiske krise fra dette perspektiv vil du være i stand til at få større forståelse og i sidste ende udtænke måder at håndtere din situation, hele og komme videre.

Det er vigtig for mig at skabe en god kontakt. Den gode kontakt er også blevet bevist at have den allerstørste betydning, når det kommer til succesfulde terapiforløb.

0005Introduktion

Alle mennesker oplever tidspunkter i deres liv, hvor de har vanskeligheder. Disse vanskeligheder kan variere i intensitet fra at være aldeles overvældende til daglige ærgrelser. Måske er der problemer i parforholdet eller vanskeligheder på arbejdspladsen. Det kan være at problemerne har noget at gøre med sorg og fortvivlelse eller måske vrede eller kontrolspørgsmål. Mange gange er følelser vedrørende selvrespekt og selvværd involveret, hvor de er med til at forplumre situationerne yderligere.

Nogle gange er den hjælp der findes hos venner og familie tilstrækkelig, men andre gange bliver det nødvendigt at søge professionel hjælp. Da kan en psykolog være en uvurderlig hjælp! Du er derfor velkommen til at ringe eller skrive til mig og høre om den hjælp, jeg kan tilbyde er noget for dig.

 

Eksempler på problemer

Angst

Butterfly 49

omfatter tilstande som panikangst, socialangst, tvangs tanker/handlinger og er ret almindelige i den danske befolkning. F.eks. panikangst karakteriseres af voldsomme og uventede panikanfald, som er oftest kort og intenst.

Det er meget almindeligt, at man tror man skal dø, miste kontrollen og/eller blive sindssyg. De kropslige oplevelser udgøres af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken, svimmelhed og snørende fornemmelser i lemmerne. Det er meget almindeligt at knytte anfaldet an til de steder, hvor angsten er opstået, hvilket kan føre til undgåelse af disse steder. Dette begrænser for det første ens bevægelsesfrihed, men indebærer for det andet også en vis forventningsangst. Ca. 300.000 danskere lider af angst. Ud af dem lider 80% af panikangst.

Depression

kan beskrives af mange som et fængsel, hvor følelsen af afmagt, skyld og ensomhed fylder ledsaget af tilhørende mørke tanker. De mest almindelige symptomer er mangel på energi, meningsløshed, tomhed, modløshed, manglende livslyst, selvbebrejdelse, koncentrationsbesvær, m.m. Depression udløses ofte af angst, men der er ingen, der pludselig ud af det blå bliver deprimerede.

Typisk har personen oplevet en alvorlig hændelse, der opleves som en stor ulykke uden at det nødvendigvis opleves sådan af andre mennesker. For dem, der får depressionen, er hændelsen oftest privat og personlig og vil typisk indebære en konflikt mellem dem selv og verden.

Selvskade og Spiseforstyrrelser

Selvskade: Traumer i barndommen ses ofte hos folk som skader sig selv. fx Seksuelt misbrug og andre traumatiserende forhold såsom mobning og social mistrivsel. Negative følelser og tanker plager mange gange mennesker, der selvskader. Disse kan inkludere skyldfølelse, selvhad og et behov for at straffe sig selv. Men på trods af disse vanskeligheder er det vigtigt at have for øje, at selvskade er en coping strategi, som oftest bruges i et forsøg på at håndtere psykiske smerte

Spiseforstyrrelser: Ligesom med selvskadende adfærd kan der være mange komplekse begrundelser for, hvorfor en person udvikler spiseforstyrrelser, men oftest findes der elementer af perfektionisme og et behov for kontrol. Spiseforstyrrelse kan være synlig for omgivelserne eller mere skjult som med bulimi, men alle har det tilfælles, at der er et ikke italesat budskab.

I Danmark findes der 75.000 mennesker – børn, unge som voksne, der lider af en spiseforstyrrelse. 5.000 lider af anoreksi, 30.000 af bulimi og 40.000 af tvangsoverspisning.

Vold

terapi er for mennesker der har været udsat for vold, voldtægt, incest eller sexuel chikane hvor fokus er at blive mødt med forståelse og accept. Almindelige følger og senfølger kan være:

  • Manglende koncentration
  • Skamfølelse
  • Skyldfølelse
  • Problemer med berøring og nærhed
  • Indelukkethed
  • Misbrug
  • Selvmordsforsøg

Diagnoser

Jeg har valgt at tilslutte mig de Britisk kliniske psykologers udsagn vedrørende diagnoser som havende væsentlige begrebsmæssige og empiriske begrænsninger. Ligeledes tilslutter jeg mig deres bevægelse væk fra den psykiatriske sygdomsmodel. Der er ingen tilsvarende officielt udsagn fra den Danske Psykologforeningen endnu.

 

Kritiske tanker om diagnoser

 

Psykiatriens videnskabelige og diagnostiske fundament er ved at komme under stærk kritik, da kravet om påviselig evidens stiger.

Diagnoser, specielt psykiatriske diagnoser, har konsekvenser, som langt overstiger konsekvenserne af den tilstand som betegnes som 'sygdommen'. Samtidig er der tale om 'sygdomme' hvis eksistens ikke kan påvises videnskabeligt. 'Sygdomme' som reelt udgøres af menneskelige tilstande, eksistentielle kriser, reaktioner på traumer, oplevelser af meningsløshed – ja et hav af menneskelig tilstande som kan være ekstremt pinagtige, men ikke desto mindre tilstande som ikke adskiller sig væsentligt fra tilstande vi accepterer, såsom at være forelsket, glad eller omsorgsfuld.

De er alle tilstande, som udløser en adfærd.

Som samfund har vi sociale normer, der gør, at nogle adfærdsmønstre er accepteret, andre er ikke. Derfor kan psykiatrien bedst beskrives som den samfundsvalgte moralske overdommer, hvis opgave er at ændre den afvigende persons adfærd eller tankevirksomhed. Behandlingen af disse afvigende mennesker legitimeres ved at kalde tilstanden for en 'sygdom'.

Psykiatrien er det eneste lægefaglige speciale, som eksisterer uden at der stilles krav om bevis for, at sygdommene som specialet behandler, reelt eksisterer.

 

0005

 

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.